Edition 10/24 indkøbt af Ny Carlsbergfondet, dep. Viborg Katedralskole. Foto: Steinprent Galleries/Thomas Dahl Jepsen

Local Topography

Grafik /
Teknik
Litografi, trykt hos Steinprent, Færøerne
Mål
80 x 108,5 cm
Edition
24
Relaterede værker

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers