Siden 1985 har gipsmodellen i 1:1 været opstillet indenfor på Aarhus Universitetshospital, AUH, Aarhus i forbindelse med amtssygehuset 50-års jubilæum, hvor den kunstinteresseret overlæge i kirurgi, Ib Hessov foreslog ledelsen, at man "i stedet for alt muligt, man ikke har brug for", ønskede sig kunst. Kunst kan "vække og provokere", udtalte han, og "kunst kan løfte patienter, der har brug for at tænke på andet og mere end sygdom"
Aarhus Universitetshospital, AUH, Aarhus
Skalamodel i 1:1. Foto: Simon Lautrop

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers