Udkast I til kapitæl, 1983, brændt ler, 20 x 26 x 17 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast II til kapitæl, 1983, brændt ler, 20 x 26 x 17 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast III til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast IV til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast V til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast VI til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast VII til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast VIII til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast IX til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Udkast X til kapitæl, 1983, glaseret ler, 15 x 26 x 15 cm. Foto: Jørgen Hansen
Gesims, 1983, sandsten, 25 x 25 x 9 cm. Foto: Jørgen Hansen

Forarbejder til '12 allegoriske figurer og 240 punkter' (kapitler og gesims)

Skulptur /

Fotos af udkast XI og XXI til kapitæl mangler. Begge måler 15 x 26 x 15 cm. 

Ejer
Tilhører kunstneren

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers