Nyt mindesmærke til Mindelunden

For de danske soldater, som mistede livet d. 9. april 1940, d. 29. august 1943, samt de danskere, der mistede livet i allieret tjeneste under 2. Verdenskrig og Den Danske Brigade.

På foranledning af Frihedskampens Mindefond, har Bjørn Nørgaard efter en henvendelse fra Christian Eugen-Olsen og efterfølgende møder, udarbejdet et forslag til en mindestøtte for danske soldater, der faldt ved angrebet d. 9. april 1940 og d. 29. august 1943 samt danske soldater i allieret tjeneste.

Da Axel Poulsens monumentet, ved det store gravfelt, fortsat skal være det centrale punkt i anlægget, og Per Arnoldis monument for krigssejlerne står markant placeret til venstre med en stram kvadratisk form, har Bjørn Nørgaard valgt at overholde symmetrien, men at foreslå en mindestøtte – en knækket søjle som det formelle greb. Søjlen "drejes" ca. 10-150 om sin akse i forhold til symmetrien og er rombeformet i grundplan. Siderne er 90 x 90 cm, og højden er 410 cm. Den udføres i svensk granit, Quimbra (violette korn i en grålig granit). Ønsket er at integrere monumentet i det eksisterende anlæg, samt at udtrykket bliver "let" trods stenens ca. 8 tons.

Motiverne er ligetil: En dansk soldat og fregatten Peder Skram på den ene side og en dansk soldat i allieret uniform og en spitfire på den anden. Det hele holdes i stenens plan, som flade relieffer udført som en graveret tegning.