Mindesten over faldne gardere i internationale missioner

Kunst i det fælles rum /

Monumentet i Høvelte over disse 11 gardere er et supplement til mindesmærket på Livgardens kaserne i København over de mere end 2.000 garderer, der er faldet for Danmark siden regimentets oprettelse for 350 år siden.

Bjørn Nørgaards tale ved indvielsen, 17. november 2009
Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Hr.Minister, Officerer, Soldater, Pårørende, Mine damer og Herrer

Da jeg kom til mit første møde med Chefen for Livgarden, Lasse Harkjær, og Advokaten for fonden, Torben Ingemann-Hansen , vidste jeg ikke hvor svært det ville blive at medvirke til dette mindesmærke.

Opgaven var at skabe et enkelt, eftertænksomt og smukt sted hvor man kunne/kan mindes de faldne.

Selve pladsens udformning symboliserer Livgardens emblem hvor det kongelige symbol er udskiftet med mindestenen med de faldnes navne.

Mindestenen hviler på en sokkel af rød granit, der symboliserer blodet/livet der blev givet.

Stenen er formet som en knækket søjle, den knækkede søjle er et gammelt symbol for et livsforløb der brat afbrydes før det er levet færdigt, det er den pludselige død al for tidligt.

De stiliserede forgyldte stjerner, som ligeledes henviser til livgarden danner de linier som de faldnes navne følger, tilsammen er det en opadgående spiral, i udgangspunktet Babelstårnet, men også et billede på det nye Jerusalem, der med håbet om noget der er større end os selv og vores verden på denne side af døden.

Fæ dør, Frænde dør
Selv dør du og
Jeg ved et der aldrig dør
Dommen over hver en død

Danmark er en del af en global verden, det giver mange muligheder, men der kan være en høj pris at betale.

Disse alt for unge mennesker, deres familier og venner bærer den højeste pris, vi andre må bøje vores hoveder i respekt og ærbødighed.

Æret være deres Minde.

Materiale
Granit, forgyldning
Mål
Højde: 225 cm. Sokkel: 200 cm. Plads: 1050 x 2100 cm
Placering
Garderkasernen, Høvelte
Finansiering
Allerød Kommune, Augustinus Fonden, Danske Banks Fond, Else og Erik Jørgensens Familiefond, Grete og Sigurd Pedersens Fond, Gurli og Paul Madsens Fond, Jubilæumsfonden af 12.08.1973, LH Hockerup A/S, Otto Mønsteds Fond, Svend Beck. Peter Holm & Vagn Jacob
Samarbejdspartnere
FBN Stenhuggeri ApS

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers