Plakat for Christiania

Grafik /

Til høring om forslag til "Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet".

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers