Udkast til husfacade i Sønderborg

Arkitektur og design /

De to huse får hver deres motiv, således at deres arkitektoniske tid afspejles i figurationen. Ved en eventuel videre bearbejdelse kan ske væsentlige ændringer i form og farver, men hovedgrebet fastholdes. Tag og kviste udføres i en tyndplade teknik og her forventes solcelleteknologi at indarbejdes.

Ikke realiseret

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers