Skitse
Lermodel
Gipsmodel

Udkast til gavl (ornament) til Skagen Bamsemuseum

Arkitektur og design /

Ikke realiseret

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers