Modeller
Grundformer - grundtoner (Bas - granit - figur - hugge), prøvemodel
Grundformer - grundtoner (Alt - ler - stoflighed - modellere), prøvemodel
Grundformer - grundtoner (Tenor - jern - former - støbe), prøvemodel
Grundformer - grundtoner (Sopran - gips - struktur - afforme), skalamodel
Skitse
Skitse
Skitse
Skitse
Gipsmodel
Gipsmodel

Konkurrenceforslag til den ny opera i Oslo

Arkitektur og design /

Det nye Opera Byggeri i Oslo åbner sig vældigt generøst mod fjorden og skaber en fin sammenhæng mellem hav og by – natur og kultur.

Nu er det ikke helt fint at sammenligne, men hvor operaen i København er et fængsel med gitter, der klumper sig sammen på alt for lille grund folder Oslo operaen sig ud og skaber en hel ny urban kvalitet i Oslo.

Jeg oplever arkitekturen som videre førelse af den alt for ofte oversete tradition i modernismen, som lader sig inspirere af naturens organiske konstruktioner; Mendelsohn, Sarinnen, Jørn Utzon, Sverre Fein for blot at nævne et par eksempler.
Det er en organisk konstruktivisme, som forener high tech konstruktionen med naturmaterialer, og forener operarummets mørke forventning med store åbne udenomsarealer.

I den store lyse foyer er tre hoved elementer, de levende bevægelige træbeklædte balkoner ind mod operasalen, rejser sig som et organisk babelstårn, de høje betonpiller, søjler , himmelstiger, nygotik i moderne materialer, og i den lave del af foyen, mod garderoberne er fire rum, fire pyramide stubbe, et kontrapunktisk tyngdepunkt mod det høje lyse rum.

Jeg bruger pyramidestubbenes form som en arkitektonisk, skulpturel arketype og vælger 4 klassiske materialer fælles for arkitekter og billedhuggere, sten, ler , jern, gibs  -  figureren, stofligheden, formerne , strukturerne. I  årtusinder har vores  to fag med disse materialer og metoder formet rum og genstande til nytte og nydelse for mennesker og kulturen.

Hvad forestiller billedet? Det er så banalt som det er enkelt, foyer rummet bør ikke tilføres flere elementer, her er personerne, publikum, men det arkitektoniske udtryk i foyerens 4 funktionelle rum forstærkes gennem tilførelsen af  disse 4 materiale og form karakterer.

I de øvrige kunstneriske bidrag rundt i og på det nye operahus er billedkunst og bygningskunst fint integreret, jeg opfatter ideen, i denne konkurrence er, at forsætte denne integration, at få den arkitektoniske ide og kunstneriske tanke til at smelte sammen.

Denne vilje og lyst til at lade kunsten indgå i selve den overordnede ide med huset er desværre sjælden, men netop derfor enestående.

Ikke realiseret

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers