Den uendelig catwalk holdet efter veludført dåd

Guardeuropa eller Den u-endelige catwalk

Aktion, 16 Jun 2018

"Mode og politik er fremtidsproducerende fænomener, der udstikker pirrende billeder, regler og modeller. De krydser spor og deler sprog. Mens moden spejder efter hidtil uopdagede tendenser i det folkelige rum, beskæftiger politik sig med populære fænomener. Folkemødet på Bornholm er en catwalk med tusinde retninger. I Carlsbergfamiliens telt er de deltagende kunstnere blevet chefdesignere. Deres performance udspiller sig fra teltets podie som en 50 minutters aparte catwalk, der giver kunstens bud på en mulig retning uden begyndelse og afslutning. Modellernes temperament afkodes på deres gangart. De fremviser tidens ånd draperet i stoffer, former og farver, og musikken forstærker attituden i kostumerne og budskaberne. I moden er attitude et mål i sig selv. Hos politikeren har attituden et sigte. Og hos kunstneren bliver attitude til en slags performance: den gøres til genstand for undersøgelse. Guardeuropa er sådan en undersøgelse af attituder." ...

Sted

Folkemødet, Allinge, Bornholm

Udført sammen med

Nanna Abell, Anne Mette Schultz og Rønshoved Højskole

Photo

© Anni Lyngskær, Tuborgfondet