Title BN

An sigt, Esbjerg Kunstmuseum, Esbjerg

29.09.2007 – 13.01.2008
Body

Hvilke erkendelsesmæssige potentialer har de to felter religion og kunst til fælles? Bl.a. dette spørgsmål undersøgte udstillingsprojektet An sigt, der sigtede mod at bringe både kunsten og det åndelige tilbage i vores hverdagsliv.

Foruden en ikon, en smertensmand samt fiskekasser, en landbrugsmaskine og andre brugsgenstande fra hverdagen kunne man på udstillingen opleve værker fra antikken og frem til i dag. Museets udstillingsareal fremstod som ét billede – én installation, der subtilt visualiserede det usynlige og pegede på en dimension i tilværelsen, som er større end os selv.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers