Samtale om kunst v. Nanna Abell og Bjørn Nørgaard "Om bidans og andre metoder til at danne asproglige syntakser"

Kunsthal 44 Møen, 19 Jul 2020

Samtalen vil tage udgangspunkt i deres to værker fri façon forfra fresko frottage uh! (NA 2020) og Architecture Symbiotic – Air Bee and Bee For Free (BN 2017-2020), som begge kan opleves i vores aktuelle udstilling "Friheden er udenfor huden".

Syntaks skal her forstås som en metode til at sammenstille billeder, genstande og materialer, således at de aflæses som relationer i en struktur, hvori nye betydninger kan opstå. Da sproget er den mest dominerende meddelelsesform er kunstens asproglige metode et redskab til at frigøre disse elementer fra sædvane og autoritet. Det er en slags matematisk algebra, hvor alt bliver til xyz...hvor man kan indsætte nye værdier; en struktur, hvor alt kan mødes.

Entré: 70 kr.

Fra udstillingen Friheden er udenfor huden: Nanna Abell fri façon forfra fresko frottage uh!, 2020 og Bjørn Nørgaard Architectura Symbiotic - airbee’n’bee for free, 2017-2020. Fotograf: Thomas Gunnar Bagge