Åbent brev til Overborgmester Frank Jensen om Den Frie Udstillingsbygning i København

Subtitle
21.05.1013
Body

Kære Frank

Den Frie Udstillingsbygning er et af Europas ældste kunstnerhuse, bygget af kunstnere til kunst. Bygningens placering fejrer 100-års jubilæum i 2014.

En af de store kvaliteter ved huset som institution er selve J.F. Willumsens arkitektoniske værk, et hus, der gennem tiderne har og forsat i dag fascinerer både publikum og kunstnere.

Gennem mange år har kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling diskuteret, hvorledes bygningen både kunne fremhæve Willumsens originale idé med huset og samtidig forny det med faciliteter, som samtidskunsten og dets publikum behøver.

Under mottoet ”hvad udad tabes skal nedad vindes”, blev det besluttet at føre bygningen tilbage til Willumsens endelige vision, ved at rive den skæmmende tilbygning fra 1954 ned og udvide med en underetage.

En generøs donation fra A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har gjort dette muligt.

Willumsens hus bliver fritlagt og fremtræder igen som en træ-monolit på en grønning, sådan som han selv beskrev det. København kan få en genfødt attraktion, en unik institution for byens kultur og fritidsliv, der vil bidrage til byens image som grøn, åben, kreativ, inspirerende og dynamisk.

Grunden rundt om bygningen anlægges til en offentlig, grøn have med udendørs servering fra cafeen. Den nye etage får selvstændig indgang og åbningstider, gratis entre og glider derfor sammen med det offentlige rum til glæde for alle borgere.

Dette travle hjørne på Oslo Plads bliver en højt profileret turistattraktion og et umisteligt arkitektonisk landemærke i byen - et mødested, hvor mange flere vil sive ind i huset gennem cafe, formidlingsrum, læsesal og gratis udstillinger og aktiviteter.

Ud over åbenheden overfor flere, vil Den Frie realisere fremragende formidlingsprogrammer i København, hvor børn og unge kan udfolde og træne deres analytiske og kunstneriske evner.

I tilgift får man, udover kunsten, en række attraktive arbejdspladser til de håndværkere, teknikere, transportfirmaer, lyd-lys og computerfolk o.m.f., som skal holde aktiviteterne i gang. Det er også en satsning på udfordrende arbejdspladser og et bidrag til byens vækst på mange niveauer.

Kunsten giver byen sin poetiske nerve, sin inspirerende uforudsigelighed og særlige identitet som metropol. Kære Frank, jeg håber med mit brev at få din og dermed byens forståelse for, at jeres støtte til denne udvikling er helt nødvendig.

De bedste hilsener
Bjørn Nørgaard

Foto: Den Frie Udstillingsbygning

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers